Pirum danser karslig dans utenfor Sentrum kino, 1965.

 

tilbake