Pirum blir våte på beina av Atlanterhavet, i Portugal, 2000.

 

tilbake