Ole Bøe Andreassen

1. bass, væskebærer, triangelslager, vevsvenn, snittass, triangelvokter, 1. bass rytmeansvarlig

Ole liker at det er stille når han prater.Tilbake