Daniel Bahram

dirigent, torpedass

Daniel er Pirums svensk-kurdiske alibi.

Tilbake