Jonas Brøske Danielsen

2. bass,

«Kysset av ild» vil noen kanskje si, men «døpt i Dahls» passer nok bedre. Pirums bortkomne fullblodsprins vendte tilbake fra Det fjeren østen for å gi «Revolvergutt» et siste løft. Hans særegne blanding av eldgammel kampsportkunst og ungdommelig felespill er nå en naturlig del av Pirums vesen.

Tilbake